fbpx

Časté kladené otázky - FAQ

Všeobecné

Čo je Event Manager?

Sme trhovisko, na ktorom Eventoví Profíci predávajú Balíky svojich služieb. Návštevníci webu si tieto balíky potom môžu porovnávať, overiť si dostupnosť pre konkrétny dátum a následne si objednať vybraný balík. 

Objednaním balíka služieb cez Event Manager dochádza k uzavretiu dohody o poskytnutí služieb medzi Profíkom a Klientom. 

To znamená, že Profík má zmluvnú povinnosť dodať služby v dohodnutom rozsahu a Klient má povinnosť za tieto služby v dohodnutom rozsahu zaplatiť.

Kto môže ponúkať svoje služby na portáli Event Manager?

Momentálne sa u nás môžu registrovať tí, ktorí podnikajú v eventovej brandži a vedia to jednoznačne zdokladovať.

Totožnosť a podnikateľskú činnosť všetkých Profíkov si starostlivo overujeme.  

Chceme tak chrániť Klientov pred rôznymi šarlatánmi, podvodníkmi a s nimi spojenými sklamaniami a tiež zabezpečiť, aby bola vyrovnaná konkurencia medzi Profíkmi. 

Pre aké služby je Event Manager určený?

Momentálne sa dajú vytvárať a vyhľadávať balíky služieb eventových fotografov a kameramanov

V blízkej budúcnosti pridáme možnosť ďalších eventových služieb, ako napríklad DJ, kapely, catering, výzdoba, sály, kvety, osvetlenie, printy,... 

Ak podnikáte v niektorej z týchto kategórií, registrujte sa u nás a my vám dáme vedieť, keď budete môcť vytvoriť Balíky vašich služieb.

Platí sa niečo za Event Manager?

Cez Event Manager si môžete kúpiť priamo balíky služieb pre váš event. Ku každej objednávke sa pripočíta malý Administratívny poplatok, nie väčší ako 5%.

V tomto poplatku sa skrýva:

- Garancia dodania služieb v dohodnutom rozsahu. Ak Profík poruší dohodu, tak Klient má nárok žiadať o kompenzáciu najneskôr do 3 dní po dodaní služieb.

- Osobný event manager na telefóne s radami pre všetko okolo vášho eventu. Budete mať k dispozícií niektorého z našich expertov v organizovaní eventov kedykoľvek na konzultáciu cez telefón, email alebo chat.

- Záchrana situácie. V prípade, že nastane problém s objednaným Profíkom počas eventu, tak sa nezastavíme kým to nevyriešime. Objednaný profík ochorie, správa sa neakceptovateľne, obťažuje hostí,... Ak sa to stane, tak riešenie tohto problému sa stane prioritou č.1 pre celý Event Manager.


Ak si objednávku rozmyslíte a rozhodnete sa ju zrušiť, tak tento poplatok vám bude vrátený.

Balíky služieb

Čo je to Balík služieb?

Balík služieb je produkt, ktorý predávajú eventový Profíci. 

Obsahuje povinne zverejnenú cenu, rozsah služby, portfólio a mnohé ďalšie informácie. Vďaka tomu klient vždy vie čo presne kupuje. 

Všetky prvky ponúkaného balíka služieb zadáva Profík. Event Manager nijako nezasahuje do obsahu alebo ceny balíkov služieb.

Momentálne vie jeden Profík vytvoriť maximálne 10 rôznych Balíkov služieb.

Je to vlastne návrh na dohodu o poskytnutí služieb, ktorú uzatvorí medzi sebou Klient a Profík ak si Klient objedná Balík služieb.

Môj event je špecifický a žiaden balík mi nevyhovuje na 100%. Čo mám robiť?

Balík služieb netreba brať ako niečo nemenné. Berte to len ako návrhy. Akékoľvek špecifické požiadavky vie Klient odkomunikovať Profíkovi cez správy. 

Cez správy viete prispôsobiť rozsah objednávaných služieb. Obsah správ je pre vašu dohodu s klientom v prípade objednávky záväzný. Môžete ich chápať ako dodatky k objednanému balíku.

To, na čom sa dohodnete cez správy, platí. Profík následne vie prispôsobiť cenu, aby vyhovovala aktuálnym požiadávkam.

Je možné si objednať balík okamžite bez kontaktovania Profíka?

Momentálne nie je možné objednať si balík priamo zo stránky. Najprv je nevyhnutné kontaktovať Profíka, ktorý daný balík predáva.

Objednávka balíka služieb je záväzne potvrdená ak Profík potvrdil dostupnosť a záujem o poskytnutie služby v dohodnutom rozsahu cez správy a následne Klient uhradil dohodnutú sumu. 

Platí sa niečo za to, že sa registrujem a začnem predávať cez Event Manager?

Nie! Za registráciu, inzerovanie ani nič podobné sa neplatí. 

Práve naopak, ak sa registrujete do Partnerského programu a dotiahnete aj vašich známych z eventového biznisu, my zaplatíme vám! Znie to príliš dobre? Pozrite si viac o Partnerskom programe.
Partnerský program? Čo to je?

Čo mám chápať pod cestovnými nákladmi?

Event Manager pri objednávke vždy pýta od Klienta aj preplatenie cestovných nákladov Profíka. 

Profíci na portáli Event Manager majú možnosť pýtať si od Klientov preplatenie cestovných nákladov. To rátame na základe vzdialenosti medzi ich sídlom a miestom konania eventu, ktoré sa vypĺňa pri dokončení objednávky. 

Sumu tejto položky určuje Profík cez nastavenia. Event Manager do tohto procesu nijako nevstupuje.

Rezervácie služieb a platby

Ako funguje proces rezervácie?

1. Overenie dostupnosti Profíka pre termín eventu a ďalšie Klientove otázky. Klient a Profík komunikujú výlučne cez správy portálu Event Manager.  

2. Rezervácia služieb. Všetko, čo obsahuje Balík služieb a správy s Klientom je v momente rezervácie záväzné pre obe strany.  V momente ako Event Manager príjme platbu za služby od Klienta je rezervácia definitívne potvrdená.

3. Dodanie služieb je moment, kedy Profík splní 100% svojej časti dohody. Fotograf dodá fotky, Catering doobsluhuje hostí, atď. Pri každej rezervácii je tento dátum jasne stanovený.

4. Hodnotenie objednaných služieb. V prípade, že bol klient nespokojný s Profíkom a jeho službami môže najneskôr do 3 dní po dodaní služieb podať žiadosť o kompenzáciu. Každú takúto žiadosť posudzuje Event Manager individuálne a snaží sa docieliť konsezuálne riešenie. 

Je možné zrušiť rezerváciu?

Rezervácia má tri časti:

Administratívny poplatok sa Klientovi vráti v plnej výške.

Cestovné náklady sa vrátia klientovi v plnej výške ak Profík ešte necestoval na Event. 

Za Balík služieb sa Klientovi vráti suma v závslosti od "podmienok zrušenia rezervácie" špecifikovaných v popise objednaného balíka alebo na základe dohody s Profíkom cez správy na Event Manager.

Ako je to s faktúrami? 

Faktúry za predané služby vystavuje Klientovi priamo Profík po dodaní služieb. Poslať ich môže Klientovi prostredníctvom správy na Event Manager, osobne alebo iným spôsobom, na ktorom sa s Klientom dohodnú. Niektorí Profíci pracujú namiesto faktúry so zmluvou o dielo.

Event Manager vystavuje Klientovi faktúru za Administratívny poplatok po dodaní služieb Profíkom. 

Ako mám chápať "garanciu vrátenia peňazí", ktorou sa pýšite?

Garancia vrátenia peňazí funguje tak, že 3 dni po dodaní služieb má Klient právo žiadať kompenzáciu, ak Profík nedodržal nejakú časť dohody.

Do úvahy sa berú len porušenia, ktoré je možné kvantifikovať. Kvalita dodania služieb do garancie nespadá. 

Spôsob kompenzácie je vždy výsledkom dohody medzi Klientom a Profíkom.

Príklad:
Ak dohoda obsahuje, že Profík bude na evente do 01:00 a odíde o 22:00, tak Klient má nárok na žiadanie kompenzácie. Event Manager sa aktívne snaží dosiahnuť riešenie, s ktorým súhlasia obe strany.

Príklad:
Ak dohoda obsahuje, že Profík dodá 200 fotografií, a tie boli dodané, avšak Klient sa sťažuje na kvalitu fotografií, tak nárok na kompenzáciu nemá. Profík dostanete plnú sumu, avšak zrejme aj nepriaznivé hodnotenie.

Detailné informácie o fungovaní Event Manager

Ukáž podmienky používania!
Keby hocičo ďalšie, voláme si, píšeme si.
info@eventmanager.sk   +421 948 187 773
chevron-left