fbpx

Najčastejšie otázky Profíkov

Event Manager je trhovisko, na ktorom Eventoví Profíci predávajú Balíky svojich služieb. Event Manager si z takto sprostredkovaných zákaziek berie províziu 7.5%. Žiadne iné poplatky za registráciu, inzerciu alebo členstvo. 

Pod názvom Profík, myslíme poskytovateľa eventových služieb, ktorý cez web Event Manager predáva Balíky služieb. Pod Klientom chápeme kohokoľvek, kto nakupuje tieto Balíky služieb.

Všeobecné

Čo je Event Manager?

Sme trhovisko, na ktorom Eventoví Profíci predávajú Balíky svojich služieb. Návštevníci webu si tieto balíky potom môžu porovnávať, overiť si dostupnosť pre konkrétny dátum a následne si objednať vybraný balík. 

Kto môže ponúkať svoje služby na portáli Event Manager?

Momentálne sa u nás môžu registrovať tí, ktorí podnikajú v eventovej brandži. Pri registrácií musíte vyplniť IČO.

Následne si overíme vašu totožnosť a vaše podnikateľskú činnosť. Potom vám zavoláme, aby sme sa zoznámili.

Chceme tak chrániť našich klientov a tiež zabezpečiť, aby bola vyrovnaná konkurencia pre všetkých Profíkov. 

Pre aké služby je Event Manager určený?

Momentálne sa dajú vytvárať a vyhľadávať len služby eventových fotografov a kameramanov

V blízkej budúcnosti pridáme možnosť ďalších eventových služieb, ako napríklad DJ, kapely, catering, výzdoba, sály, kvety, osvetlenie, printy,... 

Ak podnikáte v niektorej z týchto kategórií, registrujte sa u nás a my vám dáme vedieť, keď budete môcť vytvoriť Balíky vašich služieb.

Ako sa môžem odlíšiť od ostatných Profíkov na portáli?

1. Od ostatných profíkov sa najlepšie odlíišiš tak, že vytvoríš neodolateľné balíky služieb s kvalitným portfóliom, rozumnou cenou a výstižným popisom. 

2. Event Manager môže Profíkom udeliť odznaky, ktoré v očiach klienta výrazne zvyšujú dôveryhodnosť. Napíš nám mail alebo zavolaj ak si členom nejakej organizácie, asociácie alebo máš nejaké významné ocenenie. Určite niečo vymyslíme.

3. Aktívne odpovedať na správy od klientov! 

4. Najlepší trik  však je získať prvého klienta, aby vám mohol pridať pozitívne hodnotenie. Hodnotiť totiž môžu len klienti, ktorých získate cez nás.

Ako sa môžem zviditeľniť cez Event Manager? Je tu niečo ako "topovanie"?

Nie. U nás sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazujú len relevantné výsledky pre Klienta, žiadne "platené" miesta vo vyhľadávaní.

Ak chcete vyskočiť vo výsledkoch vyššie, zapracujte na kvalite vášho profilu a balíkov, ktoré ponúkate.

Nám sa takýto postup zdá fér aj voči Profíkom aj Klientom, čo poviete?

Balíky služieb

Čo je to Balík služieb?

Balík služieb je produkt, ktorý eventový Profíci predávajú. 

Obsahuje povinne zverejnenú cenu, rozsah služby, portfólio a mnohé ďalšie informácie. Vďaka tomu klient vždy vie čo presne kupuje. 

Momentálne vie jeden Profík vytvoriť maximálne 10 Balíkov služieb.

Je to vlastne návrh na dohodu o poskytnutí služieb, ktorú uzatvorí medzi sebou klient a Profík ak si Klient objedná Balík služieb.

Každý event je špecifický, cenu prispôsobujem klientovým požiadavkám. Ako to rieši Event Manager?

Balík služieb netreba brať ako niečo nemenné. Berte to len ako vaše návrhy. Konkrétnosti môžete s Klientom vyjasniť prostredníctvom správ. 

1. Cez správy viete s Klientom prispôsobiť rozsah vašich služieb. Obsah správ je pre vašu dohodu s klientom v prípade objednávky záväzný. Môžete ich chápať ako dodatky k objednanému balíku.

2. Cenu viete prispôsobiť tak, že vytvoríte Súkromný balík. Následne Klientovi cez správu pošlete link na tento súkromný balík a on si ho bude môcť zakúpiť.

Môže si Klient kúpiť balík mojich služieb bez môjho vedomia?

Momentálne nie je možné objednať si balík priamo zo stránky. Najprv je nevyhnutné kontaktovať Profíka, ktorý daný balík predáva.

Klient vám vždy v prvom rade napíše správu, v ktorej si nevyhnutne overí vašu dostupnosť pre vybraný termín a prípadne pridá ďalšie otázky a požiadavky.

Objednávka vašich služieb je záväzná (a teda aj dodanie vašich služieb) ak ste pozitívne odpovedali na dopyt a jasne ste vyjadrili záujem poskytnúť vaše služby v dohodnutom rozsahu. A samozrejme, musí byť dohodnutá suma uhradená na účet Event Manager.

Platí sa niečo za to, že sa registrujem a začnem predávať cez Event Manager?

Nie! Za registráciu, inzerovanie ani nič podobné sa neplatí. 

Práve naopak, ak sa registrujete do Partnerského programu a dotiahnete aj vašich známych z eventového biznisu, my zaplatíme vám! Znie to príliš dobre? Pozrite si viac o Partnerskom programe.
Partnerský program? Čo to je?

Ak cestujem za eventom, tak zvyknem účtovať klientovi za dopravu. Ako to robím v Balíku služby?

Event Manager pri objednávke vždy pýta od Klienta aj preplatenie vašich cestovných nákladov. 

Pozor! Pri výpočte rátame so vzdialenosťou medzi vašim sídlom a eventom vzdušnou čiarou (nie s počtom precestovaných kilometrov).

Cenu za jeden kilometer a tiež okruh, v ktorom si nechcete účtovať za dopravu si zvolíte v nastaveniach.

Objednávky služieb a platby

Ako funguje proces objednávky?

1. Overenie dostupnosti Profíka pre termín eventu a ďalšie Klientove otázky. (príde vám správa a emailová notifikácia)

2. Potvrdenie dostupnosti a ujasnenie rozsahu a ceny Balíka cez správy. Klient a Profík komunikujú výlučne cez správy portálu Event Manager. 

3. Objednávka služieb. Všetko, čo obsahuje Balík služieb a správy s Klientom je v momente objednávky záväzné pre obe strany.

4. Prijatie platby. Event Manager vás informuje, že prijal na svoj účet peniaze do úschovy od Klienta, a teda objednávka jeho služieb je definitívne potvrdená.

5. Dodanie služieb je moment, kedy splníte 100% svojej časti dohody. Fotograf dodá fotky, Catering doobsluhuje hostí, atď. Pri každej objednávke je tento dátum jasne stanovený.

6. Vyplatenie zárobku nastáva 3 kalendárne dni po dodaní služieb. Počas troch dní má Klient právo žiadať kompenzáciu ak nebola dodržaná nejaká časť dohody zo strany Profíka. Každá sťažnosť sa posudzuje individuálne a Event Manager pomáha hľadať konsenzus.

7. Hodnotenie vašich služieb môže pridať len Klient, ktorý si vaše služby objednal cez portál Event Manager.

Čo je provízia za sprostredkovanie? Koľko to je percent?

V jednoduchosti, Event Manager má nárok na províziu vo výške 7.5% z ceny Balíka služieb, ktorý predáte cez portál Event Manager. (nerátame cestovné náklady, tie idú 100% vám)

Za províziu vystaví Event Manager faktúru Profíkovi po dodaní služieb. O túto sumu je následne znížená odmena pre Profíka.

Príklad:
Klient si objedná vaše služby za 1000eur. Peniaze vloží ku nám do dočasnej úschovy, kým dodáte vaše služby. Po dodaní služieb vám pošleme na účet  925 € (1000 € ponížené o 7,5%)

Čo sa deje ak klient zruší objednávku pred eventom? Platím aj tak províziu?

Cestovné náklady sa vrátia klientovi v plnej výške. (ešte ste nikam necestovali) 

To koľko percent sa vráti klientovi z ceny za objednaný Balík služieb si zvolíte vo vašich nastaveniach. Závisí to od počtu dní pred eventom.

Províziu 7.5% následne hradíte len zo sumy, ktorá vám ostane.

Samozrejme, vždy máte možnosť  skúsiť sa dohodnúť s Klientom na presunutí dátumu alebo zmene objednávky. V takom prípade nás prosím bezodkladne kontaktujte.

Kedy prídu na môj účet peniaze za služby, ktoré predám cez Event Manager?

Po zadaní objednávky dá Klient peniaze za vaše služby do úschovy na účet Event Managera. 

3 dni po dodaní služieb (dátum je vždy špecifikovaný v objednávke) vám budú odoslané peniaze na účet, ktorý uvediete vo vašich nastaveniach. Suma, ktorú vám pošleme bude automaticky ponížená o Províziu za sprostredkovanie (7,5%).

Výplata týchto peňazí môže byť pozdržaná v prípade, že klient vznesie sťažnosť voči dodaným službám. Každá sťažnosť sa posudzuje individuálne a Event Manager sa snaží pomôcť dosiahnuť konsenzuálne riešenie. Ďalší postup je vždy výsledkom spoločnej dohody, prípadne sa spor posunie do občianskeho súdneho konania. 

V prípade, ak klient stornuje objednávku ešte pred eventom a podľa dohody máte nárok na vyplatenie odmeny, tá vám bude uhradená bezodkladne po spracovaní žiadosti o storno objednávky.

Ako je to s faktúrami? 

Faktúry za predané služby vystavuje Klientovi priamo Profík po dodaní služieb. Poslať ich môže Klientovi prostredníctvom správy na Event Manager, osobne alebo iným spôsobom, na ktorom sa s Klientom dohodnú. 

Event Manager vystavuje faktrúru Profíkovi v prípade, že Event Manager má nárok na vyplatenie provízie za sprostredkovanie. 

Príklad
Klient si objedná vaše služby aj s dopravou celkovo za 1000€.

Po dodaní služieb vystavíte Klientovi faktúru na 1000€.

Po dodaní služieb vám vystaví Event Manager faktúru na 75€ (7.5%)

Môže sa stať, že mi klient nezaplatí?

Nie. Objednávku vašich služieb považujeme za potvrdenú až v prípade, že Klient vloží na náš účet do úschovy 100% z celkovej ceny objednávky. 

To znamená, že v momente, keď si vás niekto objedná už máme peniaze na našom účte. Ak dodáte služby v dohodnutom rozsahu, tak vám na peniaze nemôže siahnuť. 

Ako mám chápať "garanciu vrátenia peňazí", ktorou sa pýšite? Ak sa klientovi nepáčia fotky, tak mu vrátite moje peniaze?

Garancia vrátenia peňazí funguje tak, že 3 dni po dodaní služieb má klient právo žiadať kompenzáciu, ak Profík nedodržal nejakú časť dohody.

Do úvahy sa berú len porušenia, ktoré je možné kvantifikovať. Kvalita dodania služieb do garancie nespadá. 

Spôsob kompenzácie je vždy výsledkom dohody medzi Klientom a Profíkom.

Príklad:
Ak dohoda obsahuje, že budete na evente do 01:00 a odídete o 22:00, tak Klient má nárok na žiadanie kompenzácie. 

Príklad:
Ak dohoda obsahuje, že dodáte 200 fotografii, a tie boli dodané, avšak Klient sa sťažuje na kvalitu fotografii, tak nárok na kompenzáciu nemá. Vy ako Profík dostanete plnú sumu, avšak zrejme aj nepriaznivé hodnotenie.

Detailné informácie o fungovaní Event Manager

Ukáž podmienky používania!
Keby hocičo ďalšie, voláme si, píšeme si.
info@eventmanager.sk   +421 948 187 773
chevron-left