fbpx

17. februára 2022

Koho pozvať na svadbu

Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré musia snúbenci pred svadbou vyriešiť je to, akú veľkú svadbu chcú zorganizovať. Práve toto rozhodnutie veľmi ovplyvní výsledný charakter a atmosféru samotnej svadobnej slávnosti. Pozvanie tých pravých hostí na vašu svadbu vám tiež zabezpečí radostný a pokojný priebeh vášho veľkého dňa. Ako sa teda správne rozhodnúť pri výbere vašich svadobčanov?

Veľkosť svadby a svadobný rozpočet

Ako už bolo spomenuté vyššie, najskôr je medzi snúbencami potrebné si ujasniť po akej veľkej svadbe túžia. Nevyhnutné tiež je stanovenie svadobného rozpočtu, ktorý bude kľúčovým spôsobom limitovať veľkosť vašej svadby. V prvom kroku je tiež podstatné si uvedomiť, aké priestorové možnosti má vaše vybrané svadobné miesto, prípadne prispôsobiť jeho výber množstvu hostí.

Výber svadobčanov

Po stanovení svadobného rozpočtu, počtu hostí a výbere svadobného miesta je možné pristúpiť k výberu svadobných hostí. Pravdepodobne najväčšiu kategóriu vašich svadobčanov bude tvoriť vaša blízka, či vzdialenejšia rodina. Pokým pozvanie rodičov, súrodencov a starých rodičov býva samozrejmosťou, pri vzdialenejšom príbuzenstve by už mala rozhodovať najmä intenzita a blízkosť vášho vzťahu. Pozývať niekoho na svadbu iba zo slušnosti nemusí byť najlepším nápadom. Nezabúdajte na to, že tento deň patrí iba vám, a mali by vás počas neho sprevádzať predovšetkým ľudia, ktorí sú vášmu srdcu naozaj blízki.

Výber hostí spomedzi priateľov a kamarátov

Ďalšiu veľkú položku na vašom svadobnom zozname hostí budú pravdepodobne tvoriť vaši najbližší priatelia. Ideálne je, aby čo najväčšiu skupinu týchto hostí tvorili priatelia, ktorých so svojim partnerom zdieľate. Pri výbere ďalších kamarátov by mala rozhodovať najmä úroveň blízkosti vášho vzťahu, aby ste sa nemuseli strachovať, že sa nakoniec budú oni alebo vy cítiť nepríjemne. Niekedy býva zvykom pozývať na svoju svadbu aj svojich kolegov, prípadne bývalých spolužiakov. Aj tu však treba uplatniť v prvom rade pravidlo intenzity a blízkosti vášho vzťahu.

Užitočné tipy a odporúčania 

Zaujímavou alternatívou, napríklad pri obmedzenom finančnom rozpočte, môže byť pozvanie hostí na svadobnú hostinu až po slávnostnej večeri. Túto možnosť môžete využiť aj v prípade, že máte veľké množstvo kamarátov, ktorí vám možno nie sú až takí blízki, avšak radi by ste sa s nimi zabavili na vašej svadobnej veselici. Takto budete môcť vašu svadobnú slávnosť prežiť len v kruhu najbližších, a zároveň sa neskôr poriadne zabaviť so všetkými vašimi kamarátmi.

Ďalším praktickým tipom, ktorý sa osvedčí najmä pri väčšom počte svadobčanov, je vytvorenie zasadacieho poriadku. V prvom rade sa tak vyhnete chaosu pri usádzaní svadobných hostí. Tiež môžete takto vytvoriť rôzne zaujímavé skupinky, ktoré sa budú spolu skvelo zabávať. Menovkami umiestnenými na mieste sedenia každého hosťa dodáte vašim hosťom  pocit dôležitosti. V neposlednom rade im tiež pomôžete ľahšie nájsť svoje miesto, napríklad pri návrate z tanečného parketu.

Posledný tip ohľadne výberu a pozývania svadobných hostí sa týka zasielanie svadobných oznámení. Predovšetkým pri rozposielaní svadobných pozvánok treba dbať na to, aby boli poslané v dostatočnom časovom predstihu. Hostia tak budú mať dostatok času prijať, či odmietnuť vaše pozvanie a doprajú vám viac času na prípadné nájdenie náhradníkov.

Vyhľadať eventového profíka
hello world!
chevron-left